Saturday, May 30, 2020

Kahit Bata May Magagawa

                             Hinihikayat ng ating SDS ang lahat ng mga guro na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran upang may makain sa panahon ng pandemic. Ang mga guro naman ay hinikayat din ang mga bata na magtanim sa kanilang mga simpleng kaparaanan. Makakatulong ito ng malaki upang matugunan ang kakulangan natin sa pagkain sa ganitong panahon ng pagsubok.
Be Responsible....Be Productive...

SDS Sheila Marie A. Primicias encouraged all teachers to be productive and be responsible citizens during this pandemic. We can do this by planting vegetables in our humble home. In lieu with this, teachers of MES stopped from doing School Forms and shift to Madam Sheila's activity.MES Observes Work From Home

March 19, 2020 when teachers of MES continue to perform duties by Work from Home.