Saturday, May 30, 2020

Kahit Bata May Magagawa

                             Hinihikayat ng ating SDS ang lahat ng mga guro na magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran upang may makain sa panahon ng pandemic. Ang mga guro naman ay hinikayat din ang mga bata na magtanim sa kanilang mga simpleng kaparaanan. Makakatulong ito ng malaki upang matugunan ang kakulangan natin sa pagkain sa ganitong panahon ng pagsubok.
No comments:

Post a Comment