Saturday, July 31, 2021

Tara Na at Makiisa sa Brigada Eskwela 2021!

Tara na, Brigada na! Panahon na naman ng bayanihan sa paaralan. Muli nyo po kaming samahan sa Brigada Eskwela 2021.


No comments:

Post a Comment